Doel: Inspire2live

Een organisatie voor en door kankerpatiënten en hun dierbaren

Het streven van Inspire2live is om voor 2021 kanker onder controle te krijgen. Zij doet dit onder andere door het stimuleren van de mondiale samenwerking tussen patiënten, artsen en wetenschappers op het gebied van kennis, data en inspiratie. Door procesverbeteringen dienen nieuwe ideeën, therapieën en behandelingen sneller beschikbaar te komen voor patiënten. Daar waar nodig zoekt Inspire2live naar fondsen om het bewijs van nieuwe concepten mogelijk te maken.

Inspire2live stelt de patiënt centraal. De patiënt krijgt het initiatief om werkelijke verandering te initiëren. De doelstellingen van Inspire2live sluiten nauw aan bij de “missie van Mark”.

De voor kalenderjaar 2017-2018 beoogde projecten bestaan uit:

  • De organisatie van een jaarcongres en themacongressen.
  • Uitrol Campagne My Small Step en Rode Banden Dag.
  • Publicatie Standpuntbepaling Snelle toegankelijkheid experimentele medicijnen.
  • Concentratie kankerzorg en bijstelling onderzoek kalender.

Voor meer informatie verwijzen wij naar inspire2live.org.

Inspire2Live is in 2019 niet als doel opgenomen.