Over Ice4Life

Ice4life is gestart met een eerste event in het IJslandse gebied waar de Amerikaanse en Europese continentale platen bij elkaar komen.

Het uit elkaar drijven van die platen heeft een kloof achtergelaten in het landschap. Ice4Life wil die kloof tussen twee werelden overbruggen, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk.

Kankerpatiënten worden tijdens hun ziekte vaak geconfronteerd met een enorme kloof tussen de reguliere gezondheidszorg en de alternatieve. De ene kant wil vaak niets weten van de andere kant, terwijl veel patiënten beide nodig hebben.

Ice4life wil een brug slaan tussen deze twee werelden.

Organisatie Ice4Life

Ice4Life is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting streeft ernaar dat de patiënt centraal wordt gesteld binnen de zorg en dat er ruimte komt voor een  dialoog tussen reguliere en alternatieve zorg.

Binnen de evenementen die Ice4Life organiseert staat kou altijd centraal. De kou staat symbool voor een grens. Door het verleggen van grenzen op basis van je eigen mindset, laten we zien dat je als mens tot veel meer in staat bent, dan je zelf zou verwachten. Bovendien zijn wij van mening dat je het (auto)immuunsysteem hiermee positief kunt beïnvloeden.

Het bestuur van Ice4Life organiseert jaarlijkse een koude evenement, tussentijdse trainingen en bijeenkomsten. Wij zijn  voortdurend op zoek naar mensen die onze doelstelling ondersteunen en die mee willen helpen om Ice4Life verder uit te bouwen. De beleving vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.

De mensen die mee willen werken doen dit geheel vrijwillig, maar niet vrijblijvend, want we hebben een aanzienlijke verantwoordelijkheid met elkaar te dragen.

Hans-Gort

Hans Gort

Voorzitter

Jos-de-bruin

Jos de Bruin

Penningmeester

Marianne-Peper

Marianne Peper

Secretaris

Vacatures

Media

Voor onze evenementen zijn wij opzoek naar een stagiair of naar een professional die in staat is om van de trainingen en het evenement mooi beeldmateriaal te maken. Het gaat er om dat je in staat bent om de beleving te kunnen vastleggen. Dit beeldmateriaal vormt een belangrijke pijler voor de groei van de Stichting.

Communicatie

Een van onze uitdagingen is om in gesprek te blijven met iedereen om ons heen en dus op een goede en efficiënte manier te communiceren. Wij zoeken daarom iemand die de tijd heeft en die in staat is om a la minute te kunnen reageren als dat nodig is, via mail, social media of anderszins, maar die ook in staat is om aandacht te trekken bij de media, zoals TV en Radio en dagbladen.

Sponsoring

Ben jij een echte salestijger die altijd alles los krijgt en wil je je kunde graag inzetten voor een breder belang, dan zou je ons misschien kunnen helpen met het loskrijgen van sponsorgelden. Om het toch maar even gezegd te hebben, sponsoring moet wel passen bij Ice4Life en haar kernwaarden :-).

Administratie

De eerste inschrijvingen zijn al weer binnen en we willen heel graag doorgroeien, en dat zorgt altijd weer voor een berg administratie. Heb jij altijd alles in de juiste mapjes en weet je orde in de chaos te scheppen, wij zoeken iemand die ons en vooral de deelnemers administratief kan ondersteunen, zodat de inschrijvingen, het innen van sponsorgeld en de financiële afwikkeling voorspelbaar en goed verloopt.

Denk je dat er iets is waarin je ons kunt ondersteunen, laat het ons weten en we gaan met elkaar in gesprek.